Carro de la guajira, 1 guagua en Guanabo.

2

Carro de la guajira, 1 guagua en Guanabo.
·