Carro de la guajira, 1 guagua en Guanabo.

3

Carro de la guajira, 1 guagua en Guanabo.
·