Una bodega en Luyanó año 1950.

2

Una bodega en Luyanó año 1950…
Nostalgia…
·