Una bodega en Luyanó año 1950.

4

Una bodega en Luyanó año 1950…
Nostalgia…
·