Cuba lo tenia todo.

3

https://youtu.be/XGReVwrx9BE Cuba lo tenia todo. Cuba antes del 59…